Terapia neurologiczna

Rehabilitacja opiera się na metodzie PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe), która ma na celu zwiększenie siły mięśniowej i zakres ruchów w stawach. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała.

Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. Poprzez fizjologiczne wzorce ruchowe, odpowiedź mięśni staje się łatwiejsza i bardziej wydajna, co pozwala na poprawę jakości życia oraz możliwość usamodzielnienia się.

Terapia ta skierowana jest do pacjentów z problemami:

  • neurologicznymi: m. in. udary, SM-stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroby móżdżku, urazy rdzenia kręgowego, urazy mózgowo-czaszkowe,
  • ortopedycznymi: zwichnięcia i skręcenia stawów, endoprotezy stawów kolanowych, barkowych, biodrowych, rekonstrukcja ACL, kontuzje sportowe,
  • wadami postawy, skoliozy.